Bağdad şəhərində olan COVID-19 Test Mərkəzləri

Bağdad

Molecular Biology Specialized Lab

Alwathiq Square, Salman Faeq Street, Baghdad

Ən yaxın hava limanı:

Baghdad International Airport

pickvisa.az