Bəhreyn ölkəsinə səyahət üçün viza almalısınızmı?

Sərhəddə viza

Bəhreyn Səyahətiniz üçün Sizə Viza Lazımdırmı? İndi Öyrənin!

Viza Növləri

Visa Types & Categories to Apply for Bahrain

Visa Types & Categories to Apply for Bahrain

Bahrain E-visa

Bahrain E-visa

Bahrain Visa on Arrival

Bahrain Visa on Arrival

Bahrain Tourist Visa

Bahrain Tourist Visa

Bahrain Work Visa

Bahrain Work Visa

Bahrain Family Visa (Residence Permit)

Bahrain Family Visa (Residence Permit)

Bahrain Student Visa

Bahrain Student Visa

SƏFİRLİK HAQQINDA MƏLUMAT VƏ YERLƏŞMƏSİ

FAQ

pickvisa.az

What should I do if my application is not approved?

In case of your application is not approved, a notification will be sent to your email and it will mention who to contact (either NPRA (Bahrain Nationality, Passport and Residence Affairs) or the embassy).

pickvisa.az

Can I extend the validity of my Bahrain E-visa?

Yes, you can extend your Bahrain E-visa once you are in Bahrain by visiting the main office of NPRA.

pickvisa.az

If I lose my application Reference Number, what can I do?

In this case, you can contact NPRA and provide your name, nationality and passport number. You must send the details using the same email which you used when applying for E-visa.

pickvisa.az

If I stay in the Kingdom of Bahrain Airport for a few hours, do I need to get a Bahrain transit visa?

If your stay in airport is less than 8 hours, you don’t need to obtain a Bahrain Transit visa and you should not leave the airport.

pickvisa.az

Is it possible to cancel my Bahrain E-visa?

Yes, it is. In this case, you should send a visa cancelation request using your e-mail which you used to register and include your visa reference number. Then you will receive a notification when your visa has been cancelled.

pickvisa.az

What is the required validity of passport to travel to Bahrain?

The minimum validity of the passport should be 6 months in order to travel to Bahrain.

pickvisa.az

What is the local currency of Bahrain?

Bahraini Dinar is the local currency of Bahrain. 1 BD equals 2,65 USD.

pickvisa.az

How long is Bahrain E-visa valid?

Bahrain E-visa is valid for 30 months from the issuance date.

pickvisa.az