İndoneziya ölkəsinə səyahət üçün viza almalısınızmı?

Viza tələb olunmur

Sərhəddə viza

İndoneziya Səyahətiniz üçün Sizə Viza Lazımdırmı? İndi Öyrənin!

Viza Növləri

Visa Types and Categories to Apply for Indonesia

Visa Types and Categories to Apply for Indonesia

Indonesia Short-stay Visa

Indonesia Tourist Visa

Indonesia Family/Friends Visit Visa

Indonesia Business Visa

Indonesia Journalist Visa

Indonesia Diplomatic Visa

Indonesia Cultural Visa

Indonesia Research Visa

Indonesia Long-stay Visa

Indonesia Study (Long-stay) Visa

Indonesia Work (Long-stay) Visa

Indonesia Family Reunion Visa

Indonesia Retirement Visa

SƏFİRLİK HAQQINDA MƏLUMAT VƏ YERLƏŞMƏSİ

FAQ

pickvisa.az

I am from a country whose citizens do not need a visa to enter Indonesia. Can I experience any problems at the border, while entering Indonesia?

You must meet certain requirements to enter Indonesia, even if you are not required a visa:

  • The purpose of your trip to Indonesia must be plausible and comprehensible.
  • Your passport should be valid for at least 6 months beyond your stay in Indonesia.
  • You must be able to finance your own living and travel costs.
  • You must hold a confirmed return flight to prove that you are prepared to leave Indonesia before the visa expires.
  • You must not pose a threat to security or public order.
pickvisa.az

What is the local currency in Indonesia?

Indonesian Rupiah is the local currency in Indonesia. 100 USD equals approximately 1,407,660 Indonesian Rupiah.

pickvisa.az

Will my fees be refunded if my visa is refused?

All fees are non-refundable and will not be refunded if your visa application is not successful.

pickvisa.az

Could the Embassy/Consulate request me to provide additional documents or information?

The embassy may request you to provide additional documents or information, according to your personal situation, even after you have submitted all the required documents mentioned on the official website of the Embassy/Consulate/Visa Application Center.

pickvisa.az

What happens if my Indonesia visa application is rejected?

If your Indonesia visa application is rejected, you will be notified by your mission that your application has been unsuccessful. You will be informed of the grounds on which it was rejected and have one month to appeal the decision by writing to the Indonesia mission. Your application will then be reconsidered. You can also apply for a visa again if your circumstances have changed.

pickvisa.az

Do I have to participate in the Embassy or Visa Administrative Center in person for applying for Indonesia visa?

It depends on your country of residence or the embassy/consulate/Visa Administrative Center’s rules and obligations. In some countries, sending your documents via courier is enough to the embassy/consulate/Visa Administrative Center.

Blogs About İndoneziya That Might Inspire You to Visit

Aytac Həsənova
Aytac Həsənova 20 avqust 2020 14 baxış
Əhali sayına görə Cənub-Şərqi Asiyada birinci və dünyanda dördüncü olan İndoneziya, dünyanın ən böyük ada...
Kənan İsazadə
Kənan İsazadə 30 noyabr 2020 15 baxış
17000 adaya, çimərliklərə, zəngin biomüxtəlifliyə, bol tarixi və mədəni mərkəzlərə və daha bir çox şeyə sahib bir ölkə dü...
pickvisa.az