Livan ölkəsinə səyahət üçün viza almalısınızmı?

Livan Səyahətiniz üçün Sizə Viza Lazımdırmı? İndi Öyrənin!

Viza Növləri

Visa Types & Categories to Apply for Lebanon

Visa Types & Categories to Apply for Lebanon

Lebanon Short-term Visa

Lebanon Short-term Visa

Lebanon Visa on Arrival

Lebanon Visa on Arrival

Lebanon Annual Residence or Permanent Residence

Lebanon Annual Residence or Permanent Residence

SƏFİRLİK HAQQINDA MƏLUMAT VƏ YERLƏŞMƏSİ

FAQ

pickvisa.az

I am from a country whose citizens do not need a visa to enter Lebanon. Can I experience any problems at the border, while entering Lebanon?

You must meet certain requirements to enter Lebanon, even if you are not required a visa:

  • The purpose of your trip to Lebanon must be plausible and comprehensible.
  • Your passport should be valid for at least 6 months beyond your stay in Lebanon.
  • You must be able to finance your own living and travel costs.
  • You must hold a confirmed return flight to prove that you are prepared to leave Lebanon before the duration of the permitted stay expires.
  • You must not pose a threat to security or public order.
pickvisa.az

Will my fees be refunded if my visa is refused?

All fees are non-refundable and will not be refunded if your visa application is not successful.

pickvisa.az

Do I have to participate in the Embassy in person for applying for Lebanon visa?

It depends on your country of residence or the embassy/consulate/Visa Administrative Center’s rules and obligations. In some countries, sending your documents via courier is enough to the embassy/consulate/Visa Administrative Center. 

pickvisa.az

Can I extend the validity of my Lebanon visa?

The validity of a visa can be extended. You can get information about that directly at the Migration Department of Lebanon. 

pickvisa.az

Can the Embassy/Consulate request me to provide additional documents or information?

The embassy may request you to provide additional documents or information, according to your personal situation, even after you have submitted all the required documents mentioned on the official website of the Embassy/Consulate/Visa Application Center.

pickvisa.az

What is the local currency in Lebanon?

The Lebanese pound (LBP) is the official currency of Lebanon. 100 USD equals approximately 150,750 Lebanese pound (LBP)

Sizi səyahətə ilhamlandıracaq Livan haqqında bloqlar

Nərmin Abbasova
Nərmin Abbasova 24 iyul 2020 24 baxış
“Beyrutda heç bir şey davamlı deyil... Həm üzücü, həm bir o qədər də gözəldir.” Beyrut haqqında düş&uum...
Kamran Abbasov
Kamran Abbasov 10 noyabr 2020 3 baxış
Tripoli adını eşidəndə ağlınıza nə gəlir? Tripoli Livandakı ikinci ən böyük şəhərdir və ölkənin şimal hissəsində yerləşir. Möhtəşə...
pickvisa.az