Sent Vinsent və Qrenadin ölkəsinə səyahət üçün viza almalısınızmı?

Viza tələb olunmur

Sent Vinsent və Qrenadin Səyahətiniz üçün Sizə Viza Lazımdırmı? İndi Öyrənin!

Viza Növləri

Visa Types & Categories to Apply for Saint Vincent and the Grenadines

Visa Types & Categories to Apply for Saint Vincent and the Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines Short-term Visa

Saint Vincent and the Grenadines Short-term Visa

SƏFİRLİK HAQQINDA MƏLUMAT VƏ YERLƏŞMƏSİ

FAQ

pickvisa.az

Do I need a visa to travel to Saint Vincent and the Grenadines?

Most of the nationals can travel to Saint Vincent and the Grenadines visa-free for a period of up to 90 days or 30 days. Only a small number of nationals must obtain a visa prior to their travel.

pickvisa.az

Where can I apply for Saint Vincent and the Grenadines visa?

You must collect the required documents and send them to Ministry of National Security in Saint Vincent and the Grenadines by courier. They will evaluate your case and make a determination as whether or not a visa should be granted.

pickvisa.az

How much is Saint Vincent and the Grenadines visa fee?

Saint Vincent and the Grenadines visa fee is 200 EC$ (USD 80) per applicant.

pickvisa.az

Where should I send my documents for Saint Vincent and the Grenadines visa?

You must collect the required documents and send them to the Ministry of National Security in Saint Vincent and the Grenadines by courier. You must send the documents to:

Mr. Godfred Pompey

Permanent Secretary

Ministry of National Security Office of the Prime Minister Administrative Center, Kingstown, St. Vincent

pickvisa.az

Will my fees be refunded in case of visa rejection?

No, your fees will not be refunded in case of visa rejection.

pickvisa.az